Εισηγητές: Μαυρογιαννάκη Μαρίνα και Πετεινάρη Εφη, Νοσηλεύτριες Κέντρου Υγείας Χάρακα