Μαθήματα που πραγματοποιούνται από την Οδοντιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ