Ελένη Παπαδάκη, καθηγήτρια Αιματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για να παρακολουθήσετε το μάθημα πρέπει να συνδεθείτε (Σύνδεση) και να είστε εγγεγραμμένος στο συγκεκριμένο μάθημα.

Μπορείτε να αυτοεγγραφείτε στο μάθημα


Για να παρακολουθήσετε το μάθημα πρέπει να συνδεθείτε (Σύνδεση) και να είστε εγγεγραμμένος στο συγκεκριμένο μάθημα.

Μπορείτε να αυτοεγγραφείτε στο μάθημα