Για να παρακολουθήσετε το μάθημα, πρέπει να συνδεθείτε σαν χρήστης, πατώντας στο "Σύνδεση" πάνω δεξιά.
Αν δεν έχετε εγγραφεί στην Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, ζητείστε την εγγραφή σας, για αποστολή στοιχείων πρόσβασης, από το μενού Επικοινωνία της ιστοσελίδας του Κέντρου Υγείας Χάρακα, από την Γραμματεία εκπαίδευσης, ή πατώντας εδώσυμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας

Αν είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε στο συγκεκριμένο μάθημα, πρέπει να κάνετε αυτο-εγγραφή