Μαθήματα για την αντιμετώπιση Ψυχιατρικών περιστατικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας