Εδώ θα πραγματοποιούνται συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων ζωντανά. Θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής